Gerealiseerde projecten

Mijn ervaring:

Als HR Business Partner heb ik de afgelopen 17 jaar o.a. werkzaamheden verricht op gebied van:

  • instroom: werving & selectie, onboarding nieuwe collega’s
  • boeien & binden: arbeidsvoorwaarden, feedback geven en ontvangen,  werkgeluk, succes beleven
  • doorstroom: persoonlijke ontwikkeling
  • uitstroom: aflopen tijdelijke contract, outplacement, ontslag, exitgesprekken
  • verzuim: arbo, Wet Poortwachter re-integratie, ziekteverzuimbegeleiding
  • personeels- en salarisadministratie
  • implementatie HRM systeem: automatisering van de volledige HR-cyclus

En als vertrouwenspersoon kunnen medewerkers altijd een aandachtig oor en hulp bij mij vinden.