Gerealiseerde projecten

Mijn ervaring:

Als HR Business Partner heb ik de afgelopen 17 jaar o.a. werkzaamheden verricht op gebied van:

 • instroom: werving & selectie, onboarding nieuwe collega’s
 • boeien & binden: arbeidsvoorwaarden, feedback geven en ontvangen,  werkgeluk, succes beleven
 • doorstroom: persoonlijke ontwikkeling
 • uitstroom: aflopen tijdelijke contract, outplacement, ontslag, exitgesprekken
 • verzuim: arbo, Wet Poortwachter re-integratie, ziekteverzuimbegeleiding
 • personeels- en salarisadministratie
 • implementatie HRM systeem: automatisering van de volledige HR-cyclus

En als vertrouwenspersoon kunnen medewerkers altijd een aandachtig oor en hulp bij mij vinden.

Gerealiseerde projecten met Mijn Steijl:

 • Verzuimprotocol opgesteld
 • Casemanager Wet Verbetering Poortwachter
 • Vergoedingstrajecten zieke werknemers begeleid (verzekeraar/UWV)
 • Begeleiding outplacement trajecten